Biografie

Renata Dvořáková

narozena 23. ledna 1972 v Olomouci. Dnes pracuje dočasně ve svých ateliérech v Rolandswerthu v Nĕmecku a v Olomouci.

Již od dětství se věnovala kamenům  a malování.
Na svou starou lásku si vzpomněla teprve v roce 1994 při návštĕvĕ v Nĕmecku, kde navštívila řadu muzeí s kameny z celého svĕta.

Nejdříve malovala akvarely na papíře, ale brzy také olej na plátnĕ a vznikaly ohňostroje barev s výjimečnou zářivostí.

Pomocí mikroskopu si prohlíží kameny a maluje vědecky přesně, co v nich vidí.
Zobrazuje vnitřní život kamenů – vĕdecky  a s velkým umĕleckým citem pro barvy a jemnost.
Do jejích obrazů jsou zakomponovány části říše zvířat a rostlin, které se před milióny let staly vĕčnou součástí kamenů.
Ani nejmodernější optické mikroskopy a kamery nejsou schopny vidět kámen do takové hloubky,  jak to dokáže lidské oko.

Využila možnosti své práce prezentovat širokému publiku na mnohých výstavách v Německu a v zahraničí, které měly pozoruhodný úspěch.
Pozornost a uznání našla nejdříve u návštĕvníků výstav, ale svými obrazy z mikrosvĕta kamenů však především  nadchla vědce – geology,  při jedné z výstav na Technické univerzitĕ (TU) v Berlínĕ.

Malířka se neřadí k těm umělcům, „kteří zcestovali celý svět, a přesto o něm nemají co říci“, ona je neustále na pozorovací cestě do vnitřního svĕta kamenů a vypráví nám o něm.

Dnes se nachází její obrazy v mnoha soukromých a veřejných sbírkách.